Uzemljenje ormara s policama

Puno se ljudi pita isplati li se kupiti rezaè. Sve ¾eli biti prihvaæeno. Ako je rezaè ¾ivjeti samo s drugom opremom koja ukra¹ava kuhinjski pult, trebali biste ga prestati kupovati. U uspjehu, kada cijenimo udobnost, dok u kuhinji provodimo dosta vremena, pripremamo veèere i deserte, tu je nesumnjivo prava opcija!

Slicer je izvrsna opcija za obièan no¾. Zahvaljujuæi tome, za nekoliko trenutaka izrezat æemo kruh na ravnoj debljini kri¹ke. Isto vrijedi i za hladno meso i sireve - brzo i uèinkovito, a prije svega estetski. Meðutim, on to zapravo ne èini ako samo borac i no¾ uðu u bitku.

Najva¾niji elementiNajva¾niji elementi rezaèa su rotirajuæa o¹trica s perspektivom pode¹avanja debljine rezanja, dodavaèa i tijela. O¹trice mogu biti ravne ili nazubljene. Ovi brojevi su idealni za rezanje sira i hladnog mesa, dok su nazubljeni univerzalni. U idealnom sluèaju, kada su o¹trice izraðene od uobièajenog otvrdnjavanja, zahvaljujuæi struji one su trajnije. Ako tra¾ite tijelo za rezanje, mo¾emo tra¾iti one izraðene od specifiènog nehrðajuæeg ili titanova, ili plastika - plastika je dovoljno za kuænu uporabu. Ovo je jedini za pladanj. Da imamo smisla koristiti ureðaj èesto, hajde da odaberemo èeliènu, a plastièna posuda æe raditi za ¾ene koje æe rezati hranu rjeðe. Takoðer je potrebno obratiti pa¾nju na to da li je potiskivaè dobio potiskivaè - bez njega, izlo¾eni smo ne samo preciznom rezanju, veæ prije svega gubitku prstiju.

Osim osnovne opreme, proizvoðaèi èesto ukljuèuju i druge popularne gadgete. Piæa od njih je pladanj za narezane kri¹ke - zahvaljujuæi tome rezanje postaje higijenski, a usput i malo èi¹æenja. Jo¹ jedan ¹areni okus je o¹trica za no¾eve ili kutija za spremanje kabela.

Je li rezaè va¾an?To je obièno 150-400 zlota za takve svrhe. Na tr¾i¹tu postoje ugraðeni rezaèi, a njihova cijena varira izmeðu 500 PLN i 1.500 PLN. Napredna oprema, uglavnom namijenjena poslovnim i gastronomskim objektima, sada je glavni tro¹ak, od 2000 do 5000 PLN. Iako je njihova kupnja veæ isplativa kada smo je pretvorili u u¹teðeno vrijeme.