Trgovci na veliko mesom

U Poljskoj postoji veliki broj trgovaca na veliko koji se okreæu proizvodnji i prodaji tradicionalnih mesnih proizvoda. Trgovci na veliko mesom imaju rashladna vozila, koja im omoguæuju isporuku svje¾eg proizvoda na odreðeno mjesto u zemlji, a ukratko meso je skeletni mi¹iæ povezan sa ¾ivotinjama, s tkivima koja prodiru u njih i nekim unutarnjim organima. Tipièno, mrtva tijela predstavnika raznih vrsta sisavaca i ptica zaklanih u projektima potro¹nje, kao rezultat uzgoja ili lova u prirodnoj pozadini, obièno se kvalificiraju kao meso.

Meso se rijetko jede sirovo, tj. Odmah nakon ubijanja ¾ivotinje, i najèe¹æe se proizvodi toplinski: kuhano, pr¾eno, peèeno ili pirjana. Trgovci na veliko mesom nude proizvode velikih razmjera uglavnom od svinjetine, govedine i peradi. Struènjaci za prehranu razlikuju bijelo i crveno meso, ali ova podjela nikada nije ovisna o boji, veæ samo o koncentraciji mioglobina u mi¹iænim vlaknima. Bijelo meso je piletina, puretina, zec, teletina i noj, dok je crveno meso govedina, svinjetina, konjsko meso, ovèetina, divljaè, kozje, patka i guska.

Proizvodi ¾ivotinjskog podrijetla iz bijelog mesa koje nude trgovci na veliko mesom imaju manje masti, ¹to znaèi manje kolesterola, èiji vi¹ak u ¾ivom tijelu uzrokuje aterosklerozu, ishemiènu bolest srca ili èak srèani udar. Meso je oèito najbolji izvor zdravih proteina i sadr¾i sve esencijalne aminokiseline neophodne za tijelo. Zoonozni proizvodi od veletrgovaca mesom takoðer su nezamjenjiv izvor ¾eljeza u èestoj prehrani koji se puno bolje apsorbira od bilo kojeg ¾eljeza biljnog podrijetla.