Sigurnost na 5

Rasprskavajuæi diskovi zamjenjivo se nazivaju sigurnosna membrana, disk za probijanje ili sigurnosna glava. Koriste se u novim industrijama i industrijama. Uvijek gdje postoji stvarni rizik povezan s poveæanjem tlaka na opasno visoku razinu, ¹to mo¾e prouzroèiti odgovarajuæi kvar ureðaja.

https://perlblue.eu/hr/Perle Bleue Visage Care Moisturise - Djelotvorno pomlađivanje za sve znakove starenja kože!

Kori¹tenje ploèica je reakcija na test tako da postoji jednostavna sigurnost.

Ugradnja ploèica mo¾e biti originalna ili u kombinaciji s sigurnosnim ventilima. Zahvaljujuæi velikom sustavu monta¾e, tj. Kombinaciji ploèe i sigurnosnog ventila, ventil je za¹tiæen od nepovoljnih utjecaja vremenskih uvjeta i prirodnog prostora.

Ploèice su mnogo jeftinije od ventila, imaju kraæi ¾ivotni vijek, ali mnogo ih ih je ko¹talo.

Sigurnosna ploèa daje u posljednjem savjetu, da brzo evakuira radni medij iz za¹tiæenog ureðaja, npr. Spremnika. Kada se otkrije opasno visoki tlak, ploèa æe se slomiti u podruèju reza. U proizvodu prekida u spremniku, formira se slobodan presjek, koji se takoðer ne odvija do eksplozije ili kvara spremnika.

Najjasnije i najmanje tehnolo¹ki napredne ploèice nose najveæe priznanje. Stoga postoje primjeri koji imaju poseban rez. Ako se spoji samo s velikim porastom tlaka ili nakupljanjem pra¹ine ili plinova, kratki se automatski razbija i tako ne dospije do eksplozije.

Odgovorni su i sigurnosne ploèe koje su oznaèene tipom lasera. Mogu raèunati na primjene u prehrambenoj, kozmetièkoj, farmaceutskoj, ekolo¹koj, automobilskoj i dr. Industriji