Kalkulator ustede energije led

Aktivnosti kontrole je vrlo važan lik u gotovo svakoj industriji, u zgradama ili poduzećima. Prekidači i prekidači za napajanje mnogi proizvođači lako ugrađuju. Svaki od njih nastoji osigurati da sustavi koje predloži budu stari, kad su sveobuhvatni i da odgovaraju drugim oblicima.

Važne prednosti sklopki napajanja nesumnjivo mogu uključivati ​​malu veličinu, nekompliciranu proceduru ugradnje i uporabe, a prije svega vrlo velik izbor kada je u pitanju dodatna oprema.

Prekidač za napajanje je tanjur koji doseže tamo gdje snage dosežu vrlo važne brojeve. Njegova je osnovna funkcija pružiti zaštitu drugim električnim uređajima od posljedica mogućeg preopterećenja ili kratkog spoja. Ona se povezuje na kraju kontrolirajući širenje snage u električnim konstrukcijama.

Osnovna raspodjela prekidača za napajanje uključuje prekidače niskog napona, srednjeg napona i visokog napona. Karakteristična karakteristika niskonaponskih sklopki je radni napon manji od 1000 V, a njihov najjednostavniji oblik su lučno-sklopni prekidači. Prekidači za napajanje srednjeg napona obično omogućavaju 10 000 isključenja.

Kada je riječ o visokonaponskim prekidačima, oni se uzrokuju u dvije tehnologije: mrtvom spremniku i pod naponom. Način primjene utječe na stijenu u cijelosti, ali i na mehaničku snagu. Prekidači izrađeni u tehnologiji mrtvog tanka predstavljaju mnogo veću snagu u kombinaciji s vrlo brzom stabilnošću prekidača. Prekidači visokog napona obično se dijele prema načinu na koji se koristi medij lučnog luka.