Ispitivanje sjemena u var avi

Prouèavanje plodnosti èovjeka sastoji se prvenstveno od prouèavanja ejakulata. Ispitivanje sjemena je sredi¹nji dijagnostièki element koji poma¾e u procjeni mu¹ke plodnosti.Semena je suspenzija sperme koja se pojavljuje iz jaja i epididimisa u mje¹avini sekreta prostate, sjemenih vreæica i tubulo-bulbarnih ¾lijezda (tzv. Plazma sperme. Stoga je glavna svrha istra¾ivanja sperma.

Kako bi se test trebao obaviti?Ovo pitanje treba postaviti u sezoni kada, nakon jedne godine redovitog odnosa bez za¹tite (nema razloga za moguæi pregled partnera, nije bilo oplodnje. Takoðer ih treba zadovoljiti nakon druge vrste traume u preponskom tlu i nakon lijeèenja tumora testisa.

Prije ispitivanjaMora postojati odreðeni standard prije pretra¾ivanja. Negativno na kraju mogu utjecati, neadekvatno dugo razdoblje seksualne apstinencije (uzorak treba uzimati 2-7 dana od veze, bolesti (osobito one koje prate povi¹ene temperature, kao i zlouporabu alkohola. Ispitni uzorak takoðer treba dati u idealnom tipu.Analiza sjemena temelji se na njezinoj makroskopskoj procjeni (viskoznost, volumen, pH i mikroskopskom (broj spermija, njihovu svje¾inu i pokretljivost. Dodatno, prikazana je kolièina antispermskih antitijela. Ponekad se preporuèuju i drugi testovi, npr. Bakteriolo¹ki i biokemijski testovi, kao i hiposomski test.

dijagnostikaU procjeni neplodnosti, ljudi takoðer uzimaju razlièite vrste hormonskih testova. Ispituje se, izmeðu ostalog razina slobodnog i ukupnog testosterona, razina gonadotropnih hormona: FSH, LH, prolaktin, estadriol i TSH i FT4.Poremeæaji neplodnosti mogu postojati kao posljedica autoimunih reakcija. Provjeravaju se pitanja za antitijela sperme u serumu i sjemenu. Isti je takozvani tehnika neizravne imunofluorescencije. Ona definira plan za upuæivanje antitijela na spermu. Potrebno je mnogo njih da u potpunosti inhibiraju plodnost. Uzrok poremeæaja neplodnosti èesto su i druge vrste infekcija. Na toèki iskljuèenja provode se mikrobiolo¹ka ispitivanja.