Galerije za intimna mjesta

Ljudi se èesto ¾ale na nemilosrdne bolove tijekom seksa. Meðutim, to mnogo obeshrabruje daljnje seksualne aktivnosti. Vrijedno je pogledati takvu manu i razmisliti o tome ¹to bi trebala biti njezina pozornost. Razlozi su nesumnjivo razlièiti.

Vrlo èesto bol tijekom spolnog odnosa kod ¾ena izravno je povezana s èinjenicom suhe vagine. Mnogi ljudi pate od posljednje bolesti. I kroz nju, ne mo¾ete mirno igrati s odnosom. U potpunosti se mo¾ete rije¹iti suhoæe vagine. Na poèetku vrijedi koristiti posebna lubrikanta. Uvijek ih treba kupiti u ljekarni jer æe samo oni koristiti stabilan i lagan rad. Te lubrikante trebate koristiti prije svakog spolnog odnosa. Zahvaljujuæi tome prepoznaje se osjeæaj trenja, a to je osjeæaj boli. Osim toga, vrijedi i staviti ovdje na maziva s antifungalna rad. Sve vaginalne bolesti su vrlo èesto sadr¾ane u virusima ili gljivicama. Zahvaljujuæi takvim mazivima mo¾ete obnoviti ispravnu floru. Ako, meðutim, takvi materijali ne donesu ¾eljene rezultate, vrijedno je dati lijeèniku toèku suhoæe vagine. Seksolog Krakow æe nam reæi je li problem fiziolo¹ki ili psiholo¹ki. I zahvaljujuæi tome moæi æemo zapoèeti ispravno lijeèenje. U sluèaju suhoæe vagine, lijeènik mo¾e preporuèiti uporabu vaginalnih kuglica. Pru¾aju hidrataciju i hidrataciju. Meðutim, kada se koriste takve kuglice, treba izbjegavati spolni kontakt. Ako se, i nakon takvog tretmana, problem nastavi pojavljivati, mo¾e se vidjeti da ima psiholo¹ku pozadinu. Seksolog æe nam to sigurno reæi. I vrijedi voditi brigu o boljem informiranju s na¹im partnerom. Ako udobno i samopouzdano uðemo u krevet, svaki seks je vrlo lak i bezbolan. Vrijedi produljiti predigru. Ona nas pi¹e kao rezultat cijelog odnosa.

A ako takva bol nastane iz duljeg razdoblja, vrijedi se rije¹iti toga jednom zauvijek. Kao rezultat toga, seks mo¾e biti vrlo osjetljiv, i svatko od nas bi ga trebao imati. Dovoljno je da se pobrinete za svoj individualni polo¾aj i stvorite sebe potpuno i mentalno. Zahvaljujuæi tome, sve æe nam biti ugodno.