Fiskalni novitus

Kao ¹to znate, uvijek postoje kvarovi. Vi¹e u sluèaju blagajne. To mi se dogodilo. Morala ju je zamijeniti i nauèila sam da je formirana u vrlo malo sluèajeva, za koje nisam imao pojma. Prije svega - jednostavna slom, èija se usluga ne mo¾e popraviti ili neuspjeh fiskalne memorije. Saznao sam da je izuzetno rijedak. Zato mo¾ete proèitati ispred Poreznog ureda, a zatim zamijeniti memoriju. A ¹to ako nije moguæe èitati?

https://driv-ultra.eu/hr/ Drivelan UltraDrivelan Ultra - Učinkovito rješenje za erektilnu disfunkciju

Ureðaj treba poslati proizvoðaèu i oèitati laboratorij. Kada je jo¹ naznaèena promjena u blagajni? Pa, kad je memorija puna. Meðutim, svaka memorija je mali broj mjesta. U fiskalnom iznosu ¾eli od broja dnevnih izvje¹æa. Ovdje takoðer - èitamo prije poreznog ureda, a zatim - razmjenjujemo sjeæanje. Jo¹ jedna situacija kada zamjena blagajne hitno mijenja porezni identifikacijski broj. To mo¾e biti tijekom transformacije tvrtke. Taj se broj trajno unosi u memoriju. I ovdje i to treba proèitati pred poreznim uredom. Potrebno je napraviti odgovarajuæi dokument i èovjek treba dovr¹iti protokol takvog èitanja. Mo¾emo li dobiti memoriju i nazvati ga samo ...? Uostalom, ne! Takva promjena vjerojatno postoji samo i ekskluzivno je stvorena na web mjestu proizvoðaèa. Naravno, ako ste dobili gotovinu u pristojnoj trgovini - svi oni èesto, jer postoji usluga. kojitakva suradnja mo¾e potrajati i do nekoliko dana. Nakon zamjene memorije ureðaj mora biti ponovno programiran. U tom sluèaju registracija blagajne & nbsp; u Poreznom uredu mora se ponovo odr¾ati. & Nbsp; Potrebno je puno vremena, ¹to dobro spremimo ako kupujemo gotovinu na normalnom mjestu.Svi elektronièki ureðaji su nepouzdani i nemaju utjecaja na posljednji. Moramo se pokazati od posljednjeg do zadnjeg i funkcije. Takoðer trebamo biti svjesni ¹to uèiniti ako se takva kvar dogodi. Najsjajniji pristup je nazvati sobu u kojoj smo stigli do blagajne i pitati "¹to je mnogo"? Sreæom, sve vi¹e takvih trgovina olak¹at æe nam da proðemo kroz Poljsku.